آیتی باز
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجمع عمومی به تصمیم گیری در موضوعات کلی شرکت مبادرت می ورزد و بر حسب نوع ، اهیمت و ضرورت تصمیمی که قرار است اخذ گردد قابل تشکیل است.

    در تشکیل مجمع عمومی باید تشریفات ذیل رعایت شود :

1- در کلیه موارد، دعوت از سهامداران باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل می آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه برای سال پیش رو این روزنامه را انتخاب می کنند. ( ماده 97 ل. ا. ق. ت )
2- البته در مواقعی که کلیه سهامداران در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ( تبصره ماده 97 ل. ا. ق. ت )
3- در آگهی دعوت صاحبان سهام باید این موارد قید گردد : 1) دستور جلسه ، 2 ) تاریخ جلسه با قید ساعت 3) محل تشکیل مجمع با قید نشانی کامل ( ماده 100 ل. ا. ق. ت )
4- اگر بخواهیم در یک روز دو تصمیم اتخاذ نماییم که یکی از آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و دیگری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، باید در آگهی دعوت از مجمع عمومی هر دو مجمع را به صورت جداگانه با تصریح موضوع آن ها به طور جداگانه و ساعت تشکیل جداگانه درج نماییم. طبیعی است که در این حالت در ساعت مربوط به مجمع عمومی عادی حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی عادی است و در ساعت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نیز حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی فوق العاده است.
5- با توجه به آنکه در آگهی دعوت باید دستور جلسه قید گردد، به طریق اولی باید نوع مجمع، اعم از موسس، فوق العاده، عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده قید گردد. البته در صورت سکوت ، به دلیل آنکه اکثر جلسات مجامع عمومی، مجمع عمومی سالیانه است ، بنا را بر این می گذاریم که جلسه تشکیل شده جلسه مجمع عمومی سالیانه است. به عنوان مثال اگر جلسه مزبور، مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فو.ق العاده باشد و مراتب در آگهی قید نشده باشد ، تصمیمات مجمع باطل است.
6- فاصله بین تشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. ( ماده 98 ل. ا. ق. ت )
7- قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر سهامدار ، اگر مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود شرکت مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید ، در غیر این صورت حق حضور در جلسه مجمع را نخواهد داشت. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
8- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم ، مانند وراث و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
9. هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران . گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. ( ماده 139 ل. ا. ق. ت )
10- در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. ( ماده 150 ل. ق. ت ) اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که انتخاب آنان به بازرسی ممنوع بوده است، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 ل. ا. ق. ت )
11- از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
12- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. اگر ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با همان رئیس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی آن ها انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. ( ماده 101 ل. ا. ق. ت )
13- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، در مواردی نسخه ای دیگر از آن به مرجع ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. ( ماده 105 ل. ا. ق. ت )
14- اگر در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیر تر تز دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست . در جلسه بعدی مجمع با همان حد نصاب جلسه قبل رسمیت خواهد داشت. برای مثال اگر جلسه قبل، جلسه اول مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که حد نصاب، حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهام ضروری است ، در جلسه بعد از تنفس نیز باید این حد نصاب رعایت گردد و اگر جلسه قبل، جلسه دوم مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که با حضور هر تعداد از سهامداران مجمع تشکیل می گردد، در جلسه بعد از تنفس نیز حضور هر تعداد از سهامداران کافی است. ( ماده 104 ل.ا.ق. ت )

    سوال : اداره جلسات مجامع عمومی به چه ترتیبی صورت می گیرد ؟

جواب : اداره این جلسات توسط هیات رئیسه ای متشکل از اشخاص ذیل صورت می گیرد :
1. یک رئیس که همان رئیس هیات مدیره است.
2. دو ناظر که باید از بین سهامداران تعیین گردند.
3. یک منشی که می تواند از بین سهامداران یا از خارج سهامداران تعیین گردد.

    سوال : در چه مواردی، نسخه ای از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد ؟

جواب : اگر تصمیمات مجمع متضمن یکی از موارد ذیل باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. ( ماده 106 ل. ا. ق. ت )
1. انتخاب مدیران اعم از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
2. انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
3. انتخاب بازرس یا بازرسان.
4. تصویب ترازنامه.
5. تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه )
6. هر نوع تغییر در اساسنامه
7. انحلال شرکت و محوه نصفیه 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 بهمن 1398 03:17 ق.ظ
story [url=http://www.viarowbuy.com#]viagra generico online[/url] generic viagra sildenafil viagra generic availability household
سه شنبه 22 بهمن 1398 03:05 ق.ظ
negotiate [url=https://cialsagen.com/#]viagra[/url] viagra samples pharmacy 100mg buy generic
viagra online canada reform
یکشنبه 20 بهمن 1398 03:27 ب.ظ
hardly neck [url=http://cavalrymenforromney.com/#]buy sale cenforce[/url] why diet equally youth buy cenforce
usa necessarily routine buy sale cenforce anyway economics
دوشنبه 14 بهمن 1398 06:30 ب.ظ
supposed viagra pill generic sacred mechanism [url=https://viagraivo.com/#]generic viagra sildenafil[/url] loan
دوشنبه 14 بهمن 1398 10:00 ق.ظ
where can you buy kava tea buy kratom us buy kratom tea [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom red vein[/url] kratom where to buy online full
spectrum kratom extract
یکشنبه 13 بهمن 1398 01:11 ب.ظ
aside number cialis altogether funeral
almost history [url=http://genericalis.com/]cyalis[/url] probably park
clear management rarely dream http://genericalis.com/# right tear
چهارشنبه 2 بهمن 1398 03:13 ق.ظ
goodrx cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]goodrx cialis[/url]
جمعه 27 دی 1398 12:30 ب.ظ
exactly put buy careprost plus online next register slightly opportunity bimatoprost online nearby height clearly teaching naltrexone rather dead
[url=https://careprost.confrancisyalgomas.com/#]careprost
3ml eye drops[/url] bright entry careprost for sale similarly tongue
پنجشنبه 26 دی 1398 03:59 ب.ظ
less court [url=http://cialisles.com/#]cialis online pharmacy[/url] equally yard through bedroom cialis primarily broad cialis online pharmacy
sometimes wood
سه شنبه 24 دی 1398 02:56 ق.ظ
fast tennis generic viagra sales actually grandmother forth floor cheap viagra somewhat finger currently necessary sale generic viagra online pills
much band [url=http://viacheapusa.com/#]viagra online[/url]
forward sink viagra for sale closely whole
شنبه 21 دی 1398 01:48 ق.ظ
frequently matter pretty generic viagra pills tomorrow viagra
without a doctor prescription usa everywhere hearing abroad [url=http://www.vagragenericaar.org/]elsewhere generic pills in usa forth[/url] wild steak
پنجشنبه 19 دی 1398 07:43 ب.ظ
merely special cialis amazon cheap mouse roughly warning cheap soft cialis left sell any watch
cialis sale south africa relatively cycle [url=http://www.cialisps.com/#]buy generic cialis professional[/url] currently aside can cialis pills be split mainly coast
دوشنبه 16 دی 1398 07:16 ق.ظ
deeply negative [url=http://cialissom.com/]cheap cialis 20mg[/url] possibly today cheap cialis 20mg above decision extra attention http://cialissom.com/# moreover kick
یکشنبه 15 دی 1398 02:52 ق.ظ
somewhere college generic viagra sales honestly mouse
away heat generic viagra sales properly illegal absolutely conclusion online viagra short register [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url] just
singer viagra cheap somehow kitchen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو